Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek waluty krajowej trzeba wydać, aby zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (zmniejszenie wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do kursów innych walut. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wykonane przez nich towary tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji będą krótkie, bowiem mają wpływ na wzrost inflacji (drożeją towary importowane). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w konkretnym państwie, skłania pozostałe kraje, które są istotnymi partnerami handlowymi, do zrealizowania identycznego zabiegu w celu uchronienia własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia mocy nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się ograniczeniem ilości towarów oraz usług, które jesteśmy w stanie kupić za daną cenę. Zazwyczaj jest ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu konkretnej waluty w odniesieniu do innych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym w tym przypadku jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost wartości produktu bądź uslugi. Termin stosowany przede wszystkim w stosunku do wzrostu wartości waluty lokalnej do waluty zagranicznej w przypadku niestabilnych wartości walut (będzie on on normowany przez rynek). Będzie oznaczało to przyrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest zazwyczaj efektem deflacji. W układzie stałego kursu walutowego podniesienie ceny waluty krajowej określa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji będzie podniesienie siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie wydatków realizacji zadłużenia międzynarodowego oraz ograniczenie presji inflacyjnej na skutek spadku wartości dóbr importowanych. Negatywne efekty aprecjacji to głównie pogorszenie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport i wzrost kosztów realizacji prac w relacji do wartości pracy za granicą.Efektem przeciwnym do aprecjacji będzie deprecjacja.