Tag: PKB

Czy w tym roku zapiszemy wzrost czy spadek PKB?

Szacowanie wzrostu PKB jest skomplikowanym i niełatwym zadaniem. Potrzebuje uwzględnienia naturalnie nie tylko przeróżnych aspektów ekonomicznych, ale również cech społecznych, związanych z polityką, a nawet kulturowych. Dlatego też wzrost PKB stara się opisać za pomocą uniwersalnych wskaźników. Najistotniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi, systemowo charakteryzującymi gospodarkę, będą: produkt krajowy brutto (PKB) a także produkt narodowy brutto (PNB). Te elementy służą do podawania stanu koniunktury – pokazują, czy gospodarka się rozbudowuje, albo kurczy się. Uważa się również, iż produkt krajowy brutto i PNB pozostają bardzo dobrym określnikiem dobrobytu ludzi

Więcej