Tag: wymiana walut

Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to wskazanie, jak dużo jednostek waluty krajowej trzeba wydać, aby zakupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (zmniejszenie wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do kursów innych walut. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wykonane przez nich towary tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji będą krótkie, bowiem mają wpływ na wzrost inflacji (drożeją towary importowane). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w konkretnym państwie, skłania

Więcej